{{عنوان}}
Faculty Member
Department of Sience- mathematic-642
Associate Professor
m.zarrin [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Associate Professor
f.saedpanah [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
physics group of University of Kurdistan
Professor
rezakord [at] ipm.ir - MSetareh [at] uok.ac.ir
-
08716660075
{{عنوان}}
Faculty Member
University of Kurdistan
Assistant Professor
f.sarjoughian [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
University of Kurdistan, Faculty of the Basic Sciences
Assistant Professor
a.sorouri [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
Room No:616, department of Physics, Faculty of science, University of Kurdistan
Professor
ksaaidi [at] uok.ac.ir
-
08733776900
{{عنوان}}
Faculty Member
ِDepartment of Mathematics, University of Kurdistan, Sanandaj 416, Iran
Associate Professor
Sh.Saeidi [at] uok.ac.ir
-
0871-6624133
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Assistant Professor
MSoltanzadeh [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Assistant Professor
SSoltanian [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
Associate Professor
Associate Professor
a.solaimanjahan [at] uok.ac.ir
-
-
...65432 
...54321 
Contact Us
Viewers' Statistic
Online users 26
Today 88
Yesterday 136
This month 569
This year 23144
Total 77130
Page visits 228

University Of
Kurdistan
Telephone: +988733664600-8
Postal Code: 66177-15175
Address: University of Kurdistan, Pasdaran St, Sanandaj, Kurdistan, Iran
Powered By: Jiro