{{عنوان}}
Faculty Member
-
Assistant Professor
b.astinchap [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
Department of Biological Sciences, Faculty of Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj,
Associate Professor
m.ashengroph [at] uok.ac.ir
Biological Sciences
داخلي 2493
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Assistant Professor
ak.ashouri [at] gmail.com
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
Faculty of Science
Assistant Professor
s.ebrahimi [at] uok.ac.ir, sa.ebrahimi [at] gmail.com
-
087-33664600 (4269)
{{عنوان}}
Faculty Member
Faculty of sciences -- Department of Mathematics
Assistant Professor
M.Ahmadnasab [at] uok.ac.ir
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
University of Kurdisan
Assistant Professor
r.ahmadi [at] uok.ac.ir
-
داخلي 4243
{{عنوان}}
Faculty Member
University Of Kurdistan
Associate Professor
sh.ahmadi [at] uok.ac.ir
Biological Sciences
08733664600 (2510)
{{عنوان}}
Faculty Member
University of Kurdistan Faculty of Science Dept. of Math.
Associate Professor
M.Ardalani [at] uok.ac.ir
-
09183717514
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Instructor
-
-
-
{{عنوان}}
Faculty Member
-
Assistant Professor
sh.esmaeili [at] uok.ac.ir
-
08733664600
...54321 
...54321 
Contact Us
Viewers' Statistic
Online users 29
Today 154
Yesterday 161
This month 4666
This year 27241
Total 81227
Page visits 75

University Of
Kurdistan
Telephone: +988733664600-8
Postal Code: 66177-15175
Address: University of Kurdistan, Pasdaran St, Sanandaj, Kurdistan, Iran
Powered By: Jiro